Registration

Para sa daigdig, para sa bayan, para sa sarili. Isang puso tayo sa iisang panalangin.

Today is Black Saturday, may we commemorate the day that Jesus lay in his tomb after he died to save our sins. It's also called as Easter Vigil, the day between crucifixion and resurrection. Let us join Coach Rickson Del Rosario together with other PsorLeads as they sternly and humbly pray together for all of us "kabalat" members of Psoriasis Philippines.

PSORPHIL PRAYER

Panginoon, Ama ng sangkatauhan,
Kami ay lumalapit sa Inyo.

Bitbit ang sugatang puso,
tangan ang pagal na katawan.
Baon ang hangaring makatagpo kami ng kapahingahan sa Iyong kapayapaan.

Sa daigdig, mahabag Ka.
Patawarin kami sa pagkakasala.
Iahon kami sa pagiging makasarili,
Gawin kaming iisa sa Iyong mga bisig.

Sa aming bayan, manguna Ka.
Ipaalala Mo sa amin ang aming panata.
Na iibigin namin ang bansa at kapwa
sa isip man, sa salita o sa gawa.

Sa aming buhay, maghari Ka.
turuan mo kaming magpatawad sa iba.
Kung paanong kami’y natubos sa pagkakasala.
Kung paanong kami’y muli Mong tinanggap.

Panginoon, Ama ng sangkatauhan,
Ito ang aming dalangin.
Buong puso at damdamin,
sa Iyong pag-ibig ay inilalagak namin.

AMEN.

Para sa daigdig, para sa bayan, para sa sarili. Isang puso tayo sa iisang panalangin. This Good Friday, Black Saturday and Easter Sunday at 8pm

#wwpLenten​
#wwpBlackSaturday​
#psoriasis​
#WeArePsorPhil​
#WeekendsWithPsorPhil​
#WWP

Read 1215 times
Psoriasis Philippines (PsorPhil) is the ONLY FILIPINO group recognized by the International Federation of Psoriasis Association and the International Psoriasis Network. Psorphil is a founding member of PsorAsia+Pacific.
 
Psorphil Secretariat 
• Mandaluyong, Philippines
• +932 8926928
• info@psorphil.org