Registration

Displaying items by tag: Lent

Today is Easter Sunday, join us as we celebrate the resurrection of our Christ Jesus. May this day reminds us also that there is hope in everything. Let us join Ms. Liza Dela Cruz together with other moderators and broadcast team as we earnestly lift our unity prayer to our risen Lord.

Afterwards, it will be followed by BBC's "Turning the Tide" in which our Rescue Mission Program was featured. Also, let us again witness, -"Message of Hope" from these inspiring people who once touched our hearts - Paolo Bediones, Aby Marano, Angeline Quinto, Chad Kinis, Emmanuelle Vera, Robi Domingo, Empoy Marquez, Zephanie Dimaranan, Yeng Constantino, JM De Guzman, and Gary Valenciano.

PSORPHIL PRAYER

Panginoon, Ama ng sangkatauhan,
Kami ay lumalapit sa Inyo.

Bitbit ang sugatang puso,
tangan ang pagal na katawan.
Baon ang hangaring makatagpo kami ng kapahingahan sa Iyong kapayapaan.

Sa daigdig, mahabag Ka.
Patawarin kami sa pagkakasala.
Iahon kami sa pagiging makasarili,
Gawin kaming iisa sa Iyong mga bisig.

Sa aming bayan, manguna Ka.
Ipaalala Mo sa amin ang aming panata.
Na iibigin namin ang bansa at kapwa
sa isip man, sa salita o sa gawa.

Sa aming buhay, maghari Ka.
turuan mo kaming magpatawad sa iba.
Kung paanong kami’y natubos sa pagkakasala.
Kung paanong kami’y muli Mong tinanggap.

Panginoon, Ama ng sangkatauhan,
Ito ang aming dalangin.
Buong puso at damdamin,
sa Iyong pag-ibig ay inilalagak namin.

AMEN.

Published in Weekends With PsorPhil

Today is Good Friday, may we wholeheartedly honor and remember the way Jesus suffered and died for our sins. Let us join Sir Paul Mendoza together as they solemnly recite the PsorPhil Prayer this Lent.

PSORPHIL PRAYER

Panginoon, Ama ng sangkatauhan,
Kami ay lumalapit sa Inyo.

Bitbit ang sugatang puso,
tangan ang pagal na katawan.
Baon ang hangaring makatagpo kami ng kapahingahan sa Iyong kapayapaan.

Sa daigdig, mahabag Ka.
Patawarin kami sa pagkakasala.
Iahon kami sa pagiging makasarili,
Gawin kaming iisa sa Iyong mga bisig.

Sa aming bayan, manguna Ka.
Ipaalala Mo sa amin ang aming panata.
Na iibigin namin ang bansa at kapwa
sa isip man, sa salita o sa gawa.

Sa aming buhay, maghari Ka.
turuan mo kaming magpatawad sa iba.
Kung paanong kami’y natubos sa pagkakasala.
Kung paanong kami’y muli Mong tinanggap.

Panginoon, Ama ng sangkatauhan,
Ito ang aming dalangin.
Buong puso at damdamin,
sa Iyong pag-ibig ay inilalagak namin.

AMEN.

Para sa daigdig, para sa bayan, para sa sarili. Isang puso tayo sa iisang panalangin. This Good Friday, Black Saturday and Easter Sunday at 8pm

#wwpLenten​
#psoriasis​
#WeArePsorPhil​
#WeekendsWithPsorPhil​
#WWP

Published in Weekends With PsorPhil
Psoriasis Philippines (PsorPhil) is the ONLY FILIPINO group recognized by the International Federation of Psoriasis Association and the International Psoriasis Network. Psorphil is a founding member of PsorAsia+Pacific.
 
Psorphil Secretariat 
• Mandaluyong, Philippines
• +932 8926928
• info@psorphil.org